UČIMte.com — portal za učiteljice in učitelje

Splošni pogoji za učitelje

Dovoljujem, da Mladinska knjiga Založba d.d., sektor Izobraževalno založništvo z namenom obveščanja in neposrednega trženja vzpostavi, vzdržuje in upravlja z mojimi osebnimi podatki za neomejeno časovno obdobje. Mladinska knjiga Založba, d.d., sektor Izobraževalno založništvo zagotavlja varstvo osebnih podatkov v skladu z veljavnimi predpisi s področja varstva osebnih podatkov.

Kadarkoli lahko elektronsko na tem naslovu zahtevate, da v roku 15 dni trajno ali začasno prenehamo uporabljati vaše osebne podatke za namen obveščanja in neposrednega trženja ter vas o tem v nadaljnjih 5 dneh obvestimo na naše stroške.

S klikom na gumb "Strinjam se s splošnimi pogoji" potrjujete, da ste seznanjeni s celotnim besedilom splošnih pogojev, ki so tu navedeni, in da ste bili na te pogoje ob oddaji elektronskega obrazca izrecno opozorjeni.

Mladinska knjiga Založba d.d., Slovenska cesta 29, 1000 Ljubljana, info@mladinska.com. Družba je vpisana v register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod številko 1/02643/00, osnovni kapital 5.141149,22 EUR. Družba je zavezana za plačilo DDV (št. 61753181, DU Ljubljana). Mladinska knjiga Založba d.d. je članica Gospodarske zbornice Slovenije in Združenja založnikov in knjigotržcev Slovenije.

Nazaj na prvo stran