UČIMte.com — portal za učiteljice in učitelje

iSamostojni delovni zvezki

Z najsodobnejšim interaktivnim gradivom boste pri pouku:

  • prikazovali vsebine na pametni tabli ali jih prenašali na navadno belo tablo,
  • s klikom na ikono neposredno listali po učbeniku in dostopali do interaktivnih vsebin,
  • predvajali videoposnetke, reševali interaktivne naloge,
  • enostavno navigirali po vsebini, vstavljali zaznamke, komentarje, opombe,
  • v učni proces aktivno vključevali tudi učence in dijake.

Kako?

Preberi več...
  • Na pametni ali navadni beli tabli enostavno prikažete celotno vsebino učbenika ali določeno razlago, zgled, povzetek vsebine.
  • S klikom na ikono neposredno dostopate do interaktivnih vsebin: posnetkov poskusov, interaktivnih in dodatnih nalog, rešitev …
  • S klikom na ikono povečate slikovno gradivo ali tabelarične prikaze.
  • Preprosto vstavljate zaznamke, komentarje in opombe.
  • Z vnosom ključnega pojma hitro in enostavno najdete želeno vsebino.
Skrij dodaten opis.

OSNOVNA ŠOLA, 1. PRVI

E-gradivo