DOMAČE BRANJE

Zbirka Knjiga pred nosom, ki jo je zasnoval dr. Igor Saksida, je izbor knjig za domače branje, usklajen z učnim načrtom. Vsebuje spremna didaktična pojasnila in spodbude za sodelovanje med vrstniki pri raziskovanju književnega sveta na podlagi lastnega doživetja in individualnega pristopa k delu. Spremno gradivo v zbirki sistematično razvija učenčeve kompetence za vrednotenje književnega besedila in utemeljevanje lastnega mnenja o njem. Vprašanja in spodbude za pogovor o prebranem skušajo mladim približati svet, ki jim je morda tuj; s spodbudami k ustvarjalnosti in zanimivimi zgledi pa jih spodbujajo k razvijanju lastnega notranjega monologa ter širjenju domišljijskega sveta.