iUčbeniki

Interaktivni učbeniki so učbeniki v tiskani obliki, ki so nadgrajeni z interaktivnimi elementi, kot so interaktivne naloge, video in zvočni posnetki, ter so opremljeni s funkcionalnostmi za navigacijo in prikaz na tabli. Lahko so tudi povsem enaki interaktivnim samostojnim delovnim zvezkom, ki so po Pravilniku o potrjevanju potrjeni kot i-učbeniki.

Omogočajo, da:

  • prelistate vsebino in se z aktivnim kazalom premikate med stranmi,
  • rešujete naloge in preverite pravilnost odgovorov s klikom na preprosto ikono,
  • preverite rešitve, ki ste jih zapisali v tiskani delovni zvezek ali vnesli v interaktivno različico,
  • poslušate zvočne in videoposnetke,
  • dodajate beležke in zaznamke,
  • povečujete in pomanjšujete prikaz,
  • uporabite žarišče za poudarjen prikaz samo določenih odlomkov na strani, npr. pri projekciji na tabli.

GIMNAZIJA


SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE