• Domov
  • eUčbeniki (potrjeni)

eUčbeniki (potrjeni)

Elektronski učbeniki po Pravilniku o potrjevanju učbenikov (34/15) združujejo vsa potrjena učna gradiva, to so digitalizirani in interaktivni učbeniki. Najsodobnejša učna gradiva v interaktivni obliki omogočajo aktivno delo z učnimi gradivi, bodisi pri pouku ali pri učenju doma.

Obe vrsti gradiva uporabnikom omogočata, da:

  • prelistate vsebino in se z aktivnim kazalom gibko premikate med stranmi,
  • poslušate zvočne in videoposnetke,
  • dodajate beležke in zaznamke,
  • povečujete in pomanjšujete prikaz,
  • uporabite žarišče za poudarjen prikaz samo določenih odlomkov na strani, npr. pri projekciji na tabli.

Pri interaktivnih učbenikih pa je mogoče tudi:

  • aktivno prelistati vsebino in se z aktivnim kazalom premikati med stranmi,
  • reševati naloge in preveriti pravilnost odgovorov s klikom na preprosto ikono,
  • preveriti rešitve, ki ste jih zapisali v tiskani delovni zvezek ali vnesli v interaktivno različico.

GIMNAZIJA


SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE