UČNA GRADIVA ZA GIMNAZIJE IN SREDNJE STROKOVNE ŠOLE

Seznanite se s sodobnimi učnimi gradivi Mladinske knjige Založbe, ki sledijo najsodobnejšim strokovnim in didaktičnim smernicam, upoštevajo izsledke evalvacij in uporabe učbenikov v razredu. Osnovna tiskana gradiva so nadgrajena z interaktivnimi učbeniki, objavljenimi na spletnem portalu www.iucbenikimk.si. Namenjeni so profesorjem za uporabo v razredu ter dijakom za učenje, ponavljanje in utrjevanje učne snovi na sodoben način s pomočjo avdio- in videoposnetkov, interaktivnih nalog, dodatnih učnih vsebin … Učitelj in dijaki se lahko tudi povezujejo v spletnem razredu in si tako izmenjujejo ter delijo naloge, zapiske … Iučbenike lahko uporabljate prek računalnika, telefona ali tablice. Več informacij: ucbeniki@mladinska-knjiga.si.