UČIMte.com — portal za učiteljice in učitelje

UČNA GRADIVA ZA GIMNAZIJE IN SREDNJE STROKOVNE ŠOLE

Učna gradiva za srednje šole upoštevajo veljavne učne načrte in najsodobnejše strokovne in didaktične smernice. Avtorji, ki so izvrstni strokovnjaki in dolgoletni profesorji, so pri zasnovi in prenovi učbenikov upoštevali izsledke evalvacij in uporabe učbenikov v praksi. Mnogi učbeniki so nadgrajeni s priloženim DVD-jem ali zgoščenko, na izobraževalnem portalu pa so obogateni z interaktivnim gradivom, zvočnimi in video posnetki. Obvezna učbeniška gradiva dopolnjujejo zbirke nalog, kakovostni priročniki in leksikoni ter gradiva za pripravo na maturo.