UČNA GRADIVA ZA GIMNAZIJE IN SREDNJE STROKOVNE ŠOLE

Seznanite se s sodobnimi učnimi gradivi Mladinske knjige Založbe, ki sledijo najsodobnejšim strokovnim in metodično-didaktičnim smernicam, upoštevajo izsledke evalvacij in uporabe učbenikov v razredu. Vsa tiskana učna gradiva so dosegljiva v tudi kot digitalno gradivo, bodisi kot i-samostojni delovni zvezek ali i-učbenik ali v d-obliki kot listalnik z aktivnim kazalom. Najdete jih na spletnem portalu www.iucbenikimk.si.

Digitalno gradivo je namenjeno profesorjem za uporabo v razredu ter učencem in dijakom za učenje, ponavljanje in utrjevanje učne snovi na sodoben način s pomočjo avdio- in videoposnetkov, interaktivnih nalog, dodatnih učnih vsebin … Več informacij: ucbeniki@mladinska-knjiga.si.

PREGLED GRADIV ZA SREDNJO ŠOLO