SPLOŠNI POGOJI ZA UČIMte

Spletni portal UČIMte.com učiteljem in ostalim delavcem izobraževalnih ustanov, ki so naročniki interaktivnih učnih gradiv, na podlagi registracije omogoča:

  • dostopanje do najsodobnejših interaktivnih učnih gradiv (i-učbeniki, i-delovni zvezki) za uporabnike samostojnih delovnih zvezkov založbe Mladinska knjiga,
  • dostopanje do kakovostnih dodatnih gradiv (letne in dnevne priprave, primeri dobrih praks, učni listi, rešitve nalog, preizkusi znanja, avdio in video posnetki),
  • dostopanje do najnovejših informacij in obveščanje o izidih, aktualnih izobraževanjih, prodajnih ponudbah, novostih in ugodnostih, predstavitvah, izobraževalnih dogodkih, natečajih in strokovnih srečanjih.

Uporaba portala UČIMte.com je možna šele po uspešno opravljeni brezplačni registraciji in pridobitvi uporabniškega imena in gesla, s pomočjo katerih lahko dostopate do gradiv. Ob registraciji vnesete svoje osebne podatke. Obvezni podatki za registracijo so ime, priimek, elektronski naslov, označitev izobraževalne ustanove, iz katere prihajate, ter vaša vloga v tej izobraževalni ustanovi. Pogodba je sklenjena z uspešno opravljeno registracijo.

Ob registraciji lahko izpolnite tudi neobvezne podatke. V kolikor boste vpisali telefonsko številko, bomo ta podatek uporabili za vabila k sodelovanju z MK. V primeru vpisanega podatka o vašem datumu rojstva pa podajate soglasje za uporabo tega podatka za namen pošiljanja rojstnodnevnih čestitk.

Čas veljavnosti aktivacijske kode je naveden ob aktivacijski kodi na nosilcu podatkov, ki ga prejme uporabnik.

Kadar koli lahko prenehate uporabljati spletni portal in prekličete registracijo. Preklic registracije opravite tako, da pošljete zahtevo na elektronski naslov: ucbeniki@mladinska-knjiga.si. Morebitne ponudbe in obvestila pa boste lahko prejemali še naprej, v kolikor obdelava vaših osebnih podatkov poteka na podlagi obstoječega pogodbenega razmerja oz. ste navedeni kot kontaktna oseba v izobraževalni ustanovi, s katero poslovno sodelujemo, zakonskih zahtev, ki nas zavezujejo kot upravljavca osebnih podatkov, ali pa na podlagi medsebojnega razmerja med nami in vami zaradi vaših preteklih nakupov oz. naročil našega blaga, skladno s Splošno uredbo EU o varstvu osebnih podatkov (zakoniti interes). V teh primerih takšna obdelava poteka omejeno časovno obdobje, z upoštevanjem strogih pogojev veljavne zakonodaje in na podlagi skrbne ocene interesov upravljavca in vaših interesov ter pravic.

Mladinska knjiga Založba d.d. (v nadaljevanju: MKZ) je odgovorna za skladnost ponujene digitalne storitve oz. vsebine, kot izhaja iz 109. – 120. členov Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot-1). Če bodo za skladnost digitalne storitve oz. vsebine potrebne posodobitve, vključno z varnostnimi posodobitvami, ki si jih mora potrošnik namestiti sam, bo MKZ uporabnika o tem obvestila in mu podala ustrezna navodila. V primeru neskladnosti je mogoče od MKZ zahtevati brezplačno vzpostavitev skladnosti digitalne storitve oz. vsebine; v primerih in pod pogoji Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot-1) pa tudi znižanje kupnine v sorazmerju z neskladnostjo ali odstop od pogodbe in vračilo sorazmernega dela že plačanih zneskov, razen v primerih ko je bil dostop omogočen brezplačno. Pravice iz naslova neskladnosti uporabnik izgubi s potekom dveh let od dneva, ko je o neskladnosti obvestil MKZ. Uporabnik naj o neskladnosti skupaj z natančnim opisom le-te obvesti MKZ na naslov: ucbeniki@mladinska-knjiga.si ali Mladinska knjiga Založba d.d., sektor Učbeniki, Slovenska cesta 29, 1000 Ljubljana.

V kolikor želite s strani Mladinske knjige Založbe d.d., prejemati tudi ponudbe za možno poslovno sodelovanje oz. dovolite, da za iste namene vaše podatke obdeluje tudi Mladinska knjiga Trgovina d.o.o., lahko podate tudi soglasje v obsegu, kot ga opredelite ob sami podaji soglasja. Če ne boste podali izrecnega soglasja, vam naših obvestil ne bomo pošiljali. Z vašimi osebnimi podatki ravnamo skrbno in v skladu z vso veljavno slovensko in evropsko zakonodajo. Kadarkoli lahko zahtevate, da Mladinska knjiga Založba d.d. oz. Mladinska knjiga Trgovina d.o.o., v kolikor ste podali takšno soglasje, v roku 15 dni trajno ali začasno preneha uporabljati vaše osebne podatke za namene za katere ste podali soglasje, ter vas o tem v nadaljnjih 5 dneh pisno obvesti. Svojo zahtevo lahko kadar koli posredujete preko tel. 01 241 3316, preko elektronske pošte ucbeniki@mladinska-knjiga.si s pripisom odjava ali pisno na naslov Mladinska knjiga Založba d.d., sektor Učbeniki, Slovenska cesta 29, 1000 Ljubljana. Preklic privolitve oz. ugovor zoper obdelavo osebnih podatkov ne vpliva na zakonitost obdelave vaših osebnih podatkov, ki se je izvajala do takrat. Prav tako lahko kadar koli zahtevate dostop do svojih osebnih podatkov, njihovo popravo, izbris ali omejitev obdelave, imate pa tudi pravico do ugovora obdelavi in pravico do prenosljivosti podatkov. Če menite, da je pri obdelavi osebnih podatkov prišlo do kršitve zakonodaje, lahko podate pritožbo pri informacijskem pooblaščencu. Več o tem si lahko preberete v politiki zasebnosti, objavljeni na spletni strani http://www.mladinska.com/politika-zasebnosti-mkz, z morebitnimi vprašanji pa se lahko obrnete tudi na pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov na elektronski naslov: dpo@mladinska-knjiga.si.

MKZ ima postavljene visoke interne standarde obravnave naročil in reklamacij kupcev, ter poskuša slediti aktualnim zahtevam potrošnikov in zakonskim regulativam v najvišji možni meri. V skladu z veljavno zakonodajo pa izjavlja, da ni podpisnik nobenega kodeksa ravnanja.

Morebitne pritožbe uporabnikov MKZ sprejema po e-pošti na naslov ucbeniki@mladinska-knjiga.si ali Mladinska knjiga Založba d.d., sektor Učbeniki, Slovenska cesta 29, 1000 Ljubljana. MKZ si prizadeva na vse pritožbe odgovoriti v najkrajšem možnem času.

MKZ ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje sporov, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov. Platforma za spletno reševanje potrošniških sporov je na voljo na spletni povezavi http://ec.europa.eu/odr.

S klikom na gumb "Strinjam se s splošnimi pogoji" potrjujete, da ste seznanjeni s celotnim besedilom splošnih pogojev, ki so tu navedeni, in da ste bili na te pogoje ob oddaji elektronskega obrazca izrecno opozorjeni.

Spletni portal UČIMte.com zagotavlja Mladinska knjiga Založba d.d., Slovenska cesta 29, Ljubljana, info@mladinska-knjiga.si, 01/241 30 00, elektronska pošta za reklamacije, zahtevke zaradi neskladnosti blaga in pritožbe: ucbeniki@mladinska-knjiga.si, vpis v register: družba je vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod št. reg. vložka 1/02643/00, osnovni kapital: 5.141.149,22 EUR, matična številka: 5049130, davčna številka: SI61753181.

SPLOŠNI POGOJI NA OBRAZCU ZA NAROČILO KOD

SPLOŠNI POGOJI ZA NAKUP

  • Plačnik interaktivnih učnih gradiv je lahko le vrtec, osnovna šola, srednja šola ali fakulteta kot ustanova.
  • Naročnik interaktivnih učnih gradiv je fizična oseba zaposlena na izobraževalni ustanovi, ki je navedena kot plačnik ali na plačnikovi Podružnični šoli.
  • Aktivacijske kode prejmete na šolo po e-pošti naročnika v roku 7 delovnih dni od izdaje naročila.
  • Račun prejmete na šolo z rokom plačila 45 dni od dneva izdaje računa.
  • Za dodatne informacije pišite na: ucbeniki@mladinska-knjiga.si

Naročilnica (pogodba) obvezuje pravno osebo in Mladinsko knjigo Založbo d.d. Pravna oseba je dolžna naročene knjige prevzeti v skladu s pogodbo ter kupnino plačati v roku 30 dni po prejemu računa, če ni drugače dogovorjeno s pogodbo ali določeno z veljavnimi predpisi. V primeru zamude s plačilom je pravna oseba dolžna plačati Založbi zamudne obresti v višini, kot jih določa zakon. Pravna oseba je dolžna vse spremembe, ki so povezane s poslovanjem (sedež, TRR, zakoniti zastopnik, dejavnost, izbris iz registra in drugo), takoj, najpozneje pa v 8 dneh sporočiti Založbi. Pravna oseba je dolžna Založbi pisno sporočiti reklamacijo nemudoma - takoj po prejemu knjig. Založba lahko odstopi od pogodbe, če naročenih knjig nima več na zalogi, če ugotovi plačilno nezmožnost kupca ali če naročilnica ni bila izpolnjena v skladu s prodajnimi in plačilnimi pogoji. V primeru spora je pristojno sodišče v Ljubljani. S podpisom pravna oseba potrjuje, da je seznanjena s celotnim besedilom prodajno-plačilnih pogojev in da je bila na te pogoje ob nakupu izrecno opozorjena. V kolikor pravna oseba svojih obveznosti ne izpolni v pogodbenih rokih, dovoljuje, da MKZ pridobi vse podatke, ki so potrebni za izvedbo postopkov pred sodiščem.

Splošni pogoji so nazadnje spremenjeni: 26.1.2023

Nazaj na prvo stran