UČIMte.com — portal za učiteljice in učitelje

i-GEOGRAFIJA 6

Interaktivni učbenik za geografijo v 6. razredu osnovne šole

Avtorja/-ici: Eneja Baloh, Bojan Lenart

EAN: 9789610147916

Interaktivna različica omogoča številne dodatne funkcionalnosti, na primer listanje po gradivu, interaktivno reševanje nalog, preverjanje rešitev, dodajanje opomb, podčrtovanje ipd. S preprostim klikom na ikono je mogoče poslušati zvočne posnetke in si ogledati dodane zanimive izobraževalne filme, ki nadgrajujejo učno gradivo.

Prednosti učbeniškega kompleta so:

• jedrnata, a hkrati bogata besedila, primerna starostni razvojni stopnji učenca;

• pregledni in nazorni zemljevidi ter odlične fotografije in ilustracije, ki ponazarjajo učno snov;

• navezava na uporabo zemljevidov v novem Atlasu sveta za osnovne in srednje šole;

• domišljen in izviren koncept, preglednost in sistematičnost;

• v pripravi so tudi e-učna gradiva, za kvalitetno dodatno izobraževanje, in priročno gradivo za učitelje.