UČIMte.com — portal za učiteljice in učitelje

SLOVENŠČINA 4, 1. DEL (s kodo za dostop do igradiv)

Samostojni delovni zvezek za slovenski jezik v 4. razredu osnovne šole

Avtorja/-ici: Sonja Osterman, dr. Nataša Potočnik

EAN: 9789610155669

Prenovljen samostojni delovni zvezek Slovenščina 4 sledi spremembam novega učnega načrta, ki je stopil v veljavo s šolskim letom 2019/20.

Izdajo Slovenščina 4 odlikujejo:
• procesno in učnociljno načrtovanje pouka z uravnoteženim razvijanjem jezikovnega besedilnega in pragmatičnega znanja;
• kratki motivacijski nagovori in opredelitve učnih ciljev v posameznem tematskem poglavju;
• razdelka PRAVOPISNI/PRAVOREČNI OPOMNIK in JEZIKOVNI KOTIČEK za sistematično usvajanje izobraževalnih ciljev;
• razdelka PREVERI SVOJE ZNANJE in ČESA SEM SE NAUČIL/-A na koncu vsakega tematskega sklopa na hitro ponovitev snovi in »samoevalvacijo» naučenega;
• diferencirane naloge, ki spodbujajo kritično mišljenje in opredeljevanje lastnega mnenja o prebranem besedilu;
• številne poustvarjalne tvorbne naloge, ki učence spodbujajo k argumentiranju problematike, ki jih odpirajo zanimiva aktualna besedila.

Vse naštete odlike prenovljene izdaje Slovenščina 4 pri učencih sistematično razvijajo funkcionalno pismenost z različnimi bralnimi strategijami, primernimi za četrtošolce.

PODPORA ZA UČITELJE

Aktualno

Več...

Dnevne priprave

Več...

Letne priprave

Več...

Preizkusi znanja

Več...

Rešitve nalog

Več...

Učni listi

Več...

Videoposnetki

Več...

Zvočni posnetki

Več...