UČIMte.com — portal za učiteljice in učitelje

dLIKOVNA VZGOJA 6

Digitalni učbenik za pouk likovne umetnosti v 6. razredu osnovne šole

Avtor/-ica: dr. Beatriz Tomšič Čerkez

EAN: 1111111111111

Učbenik vsebuje sodobno zasnovane vsebine likovnega ustvarjanja: risanja, slikanja, grafike, kiparstva in arhitekture. Bogato slikovno gradivo, radovednemu učencu omogoča vživljanje v podobe in ga motivira za preizkušanje lastnega ustvarjanja. 

SODOBEN UČBENIK, KI PRIJETNO VABI V LIKOVNO USTVARJANJE.

PRELISTAJTE ŠE
IKT dodatek k učbeniku Likovna vzgoja 6