UČIMte.com — portal za učiteljice in učitelje

ESEJ NA MATURI 2022

Priročnik

Avtorji/-ice: Nada Barbarič Naskov, Drago Meglič, Jurij Novak

EAN: 9789610159919

Z Esejem na maturi 2022 se boste hitreje in boljše pripravili na pisanje eseja. 

Priročnik Esej na maturi vsebuje natančno in sistematično predstavitev romanov, predpisanih za maturo leta 2022Čudežnega Feliksa, slovenskega pripovednika Andreja Hienga, in Velikega Gatsbyja, ameriškega pisatelja Francisa Scotta Fitzgeralda. 

  • V prvem razdelku priročnika je natančna analiza Fitzgeraldovega Velikega Gatsbyja in  analiza najuspešnejših uprizoritev romana na filmskem platnu, 
  • drugi razdelek analizira Hiengov roman Čudežni Feliks
  • tretji razdelek pa oboje zaokrožuje s primerjalnim in analitičnim delom obeh romanov.
  • sklepni prispevek vsebuje predloge za pripravo in pisanje maturitetnega eseja, ki bo na maturi v šolskem letu 2021/2022 raziskoval temo sveta blišča in bede.