dUMETNOSTNA ZGODOVINA

Digitalni učbenik za umetnostno zgodovino v 1. letniku gimnazije in srednjih strokovnih šol

Avtor/-ica: Nataša Golob

EAN: 1111111111111

Učbenik Umetnostna zgodovina na prvih straneh predstavlja osnovne pojme, kaj je snov umetniških upodobitev in pokaže, čemu je treba pri gledanju spomenikov posvetiti pozornost. nato sledi pripoved o zgodovinsko pomembnejših spomenikih. Izbrani so tako, da pokažejo rdečo nit v oblikovanem in vsebinskem razvoju, da je srečanje z njimi nazorno in nezapleteno.

Digitalna različica omogoča številne dodatne funkcionalnosti, na primer listanje po gradivu, dodajanje opomb, podčrtovanje, povečave ipd.

Učbenik je v postopku potrjevanja. Predviden izid tiskanega učbenika je konec junija 2023.