SLOVENŠČINA NA USTNI MATURI 2024

Pripročnik za pripravo na ustno maturo iz slovenščine

Avtorja/-ici: mag. Marjana Hodak, Janja Perko

EAN: 9789610168133

Odličen priročnik za boljše znanje in oceno na maturi.

Priročnik Slovenščina na ustni maturi 2023 za uspešno pripravo na ustni del mature 2023:

  • vsebuje teme, razpisane za književni in jezikovni del preverjanja znanja, in upošteva vse novosti, razpisane v Katalogu Državne predmetne komisije za slovenščino na maturi 2023;
  • sistematično vodi ponovitev snovi za učinkovito usvojitev znanja s premišljenim konceptom: napoved literarnointerpretativnih prvin in oznaka posameznega knjižnega obdobja; obravnava in interpretacija izbranih besedil;
  • za lažje obvladovanje velike količine snovi vsebuje stvarni kazali avtorjev izbranih besedil in kazalo literarnih pojmov.