UČIMte.com — portal za učiteljice in učitelje

ABECEDA - PIŠEM VELIKE TISKANE ČRKE

Pišem-brišem in se učim!

EAN: 9789610135883

Kartonka ABECEDA je  sodobno gradivo za otrokov vstop v svet pisanja ne glede na starost otroka, če le-ta pokaže zanimanje za črke. V njej so prikazi potez velikih tiskanih črk, s pomočjo katerih lahko vaš otrok lažje usvaja prve zapise črk. Gradivo je zelo privlačno za otroke zaradi priloženega flomastra z enostavnim brisanjem, saj otrok lahko neomejeno vadi prvo zapisovanje in se igra s črkami.

 Kartonka ABECEDA omogoča:

  • učenje zapisovanja velike tiskane abecede in prikazuje poteze velikih tiskanih črk;
  • vzpostavitev asociativne zveze med glasom in črko s slikovnim gradivom ob črki;
  • večkratno ponavljanje zapisa črke, kar otroku omogoča uspešen zaključek (če je otrok vztrajen in vajo ponavlja, doklej je ne naredi pravilno, tako razvija pozornost in vztrajnost).
KARTONKI JE PRILOŽEN FLOMASTER.