IZBRANI NASLOVI ZA BRALNA TEKMOVANJA CENTRA OXFORD, MATURO 2024 IN DRŽAVNA TEKMOVANJA IZ ANGLEŠČINE IN NEMŠČINE V OŠ IN SŠ

BRALNA TEKMOVANJA CENTRA OXFORD
Bralna tekmovanja v tujih jezikih so odličen način spodbujanja branja z razumevanjem, bogatitve besedišča … in užitka ob zgodbah. Spletna bralna tekmovanja Centra Oxford so preprosta, hitra, privlačna za učence in prijazna mentorjem.
Osnovni cilj bralnih tekmovanj je spodbujanje branja v tujem jeziku ter k branju pritegniti čim več učenk in učencev. Spletno tekmovanje je časovno fleksibilno in omogoča reševanje od doma.

  • Prijavo izvedejo učitelji oz. vodje tekmovanja, ki učence, ki želijo tekmovat, razvrstijo v ustrezno tekmovalno skupino glede na razred, število let učenja in raven znanja.
  • Prijava na tekmovanje se izvede na spletni strani DMFA.

MATURA 2024 - za 5 jezikov (angleščina, nemščina, španščina, francoščina in italijanščina)

DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ ANGLEŠČINE IN NEMŠČINE (9. razred in angleščina za srednjo šolo)

IZBRANE NASLOVE NAJDETE TUKAJ.

Seznam smo pripravili v  Centru Oxford, skupaj s kolegi iz Tuje knjige.

Cene veljajo do konca tekmovanj (april 2024) oziroma do konca šolskega leta (avgust 2024).

Za vprašanja in dodatne informacije se obrnite na svetovalko za tuje jezike Mojco Mikuž: mojca.mikuz@mladinska-knjiga.si, +386 588 7514, +386 31 39 51 72.

Nazaj na prvo stran