UČIMte.com — portal za učiteljice in učitelje

iS SLIKANICO NA RAMI, 3. DEL

Interaktivni zvezek za opismenjevanje malih tiskanih in pisanih črk

Avtorji/-ice: Simona Gomboc, dr. Vida Medved Udovič, dr. Nataša Potočnik, dr. Alenka Rot Vrhovec

EAN: 9789610142331

Interaktivna različica omogoča številne dodatne funkcionalnosti, na primer listanje po gradivu, interaktivno reševanje nalog, preverjanje rešitev, dodajanje opomb, podčrtovanje ipd. S preprostim klikom na ikono je mogoče poslušati zvočne posnetke in si ogledati dodane zanimive izobraževalne filme, ki nadgrajujejo učno gradivo.


Učbeniške komplete za slovenščino v 1. triletju dopolnjujejo zvezki za opismenjevanje S slikanico na rami:

 

Učitelji lahko dinamiko uporabe zvezkov za opismenjevanje v treh delih prilagajajo posamezni generaciji učencev glede na njihovo predopismenjevalno zmožnost.

Zvezki omogočajo diferenciacijo in individualizacijo pouka, z izbranimi nalogami pa imajo otroci tudi možnost individual­nega napredovanja.

Vsebujejo številne in raznovrstne vaje za pripravo na opi­smenjevanje s premišljenim izborom grafomotoričnih vaj, ki jih otrokom še posebej približajo privlačne ilustracije prizna­nih slovenskih ilustratorjev, med njimi tudi Jelke Reichman.

 

Zvezek za opismenjevanje, 3. del vsebuje:

  • male tiskane in pisane črke.