iS SLIKANICO NA RAMI 2

Interaktivni samostojni delovni zvezek za jezik v 2. razredu osnovne šole

Avtorja/-ici: Sonja Osterman, dr. Nataša Potočnik

EAN: 9789610142324

Interaktivna različica omogoča številne dodatne funkcionalnosti, na primer listanje po gradivu, interaktivno reševanje nalog, preverjanje rešitev, dodajanje opomb, podčrtovanje ipd. S preprostim klikom na ikono je mogoče poslušati zvočne posnetke in si ogledati dodane zanimive izobraževalne filme, ki nadgrajujejo učno gradivo.

Učna gradiva za slovenščino v 1. triletju OŠ največjo pozornost namenjajo otrokovemu vstopu v svet branja in pisanja z upoštevanjem njegovega predznanja. Premišljen koncept učnih gradiv omogoča diferenciacijo in individualizacijo pouka, saj imajo otroci z izbranimi nalogami možnost tudi individualnega napredovanja.

Delovni zvezek Slovenščina 2 vsebuje:
- pester izbor neumetnostnih besedil, primernih za začetne bralce,
- naloge za usmerjanje branja z razumevanjem za sistematično razvijanje bralne pismenosti že ob prvih bralnih izkušnjah,
- naloge za doseganje jezikovnih izobraževalnih ciljev po učnem načrtu.

Delovni zvezek zaznamujejo odlične ilustracije slovenskih ilustratorjev, izjemna preglednost in zračnost. Naloge so kakovostne, zanimive in sledijo ciljem posodobljenega učnega načrta.

Delovni zvezek vsebuje tudi aktivacijsko kodo za dostop do interaktivnih nalog za slovenščino (2. razred) na www.ucimse.com.