UČIMte.com — portal za učiteljice in učitelje

i-DOTIK OKOLJA 3, 1. DEL

Interaktivni delovni zvezek za spoznavanje okolja v 3. razredu osnovne šole

Avtorji/-ice: dr. Iztok Devetak, mag. Irena Hergan, mag. Metoda Kolar, Teja Kovač

EAN: 9789610142430

Interaktivna različica omogoča številne dodatne funkcionalnosti, na primer listanje po gradivu, interaktivno reševanje nalog, preverjanje rešitev, dodajanje opomb, podčrtovanje ipd. S preprostim klikom na ikono je mogoče poslušati zvočne posnetke in si ogledati dodane zanimive izobraževalne filme, ki nadgrajujejo učno gradivo.

Prednosti prenovljenega delovnega zvezka za predmet spoznavanje okolja Dotik okolja 3:

•   prenovljene vsebine s področja naravoslovja in družboslovja,

•   nadgradnja snovi po zahtevnosti in obsegu,

•   raznovrstne aktivnosti, ki učence navajajo na samostojno delo, predvidevanje in sklepanje,

•   bogato fotografsko gradivo, ki učencem olajša razumevanje vsebin in spoznavanje narave,

•   vsebine, ki temeljijo na izkustvenem učenju in omogočajo trajno pomnjenje naučenega,

•   nabor delavnic in enostavnih poizkusov, ki učencem omogočajo aktivno vlogo v učnem procesu,

•   priloženi opazovalni listi in nalepke za aktivno in igrivo učenje.