UČIMte.com — portal za učiteljice in učitelje

i-DOTIK OKOLJA 3

Interaktivni samostojni delovni zvezek za spoznavanje okolja v 3. razredu osnovne šole

Avtorji/-ice: dr. Iztok Devetak, mag. Irena Hergan, mag. Metoda Kolar, Teja Kovač

EAN: 9789610142454

Interaktivna različica omogoča številne dodatne funkcionalnosti, na primer listanje po gradivu, interaktivno reševanje nalog, preverjanje rešitev, dodajanje opomb, podčrtovanje ipd. S preprostim klikom na ikono je mogoče poslušati zvočne posnetke in si ogledati dodane zanimive izobraževalne filme, ki nadgrajujejo učno gradivo.

Samostojni delovni zvezek Dotik okolja 3:

  • učence popelje v svet družboslovja in naravoslovja ter jih seznani z okoljem, v katerem živijo;
  • ponuja raznovrstne dejavnosti, ki učence navajajo na samostojno učenje;
  • učence navaja na analiziranje podatkov, logično sklepanje in predvidevanje;
  • omogoča izkustveno učenje na konkretnih primerih;
  • v interaktivni različici ponuja dodatne vsebine.
Učno gradivo je prenovljeno iz dveh delov v en del, brez opazovalnih listov.