iMATEMATIKA 5, 2. DEL

Interaktivni samostojni delovni zvezek za matematiko v 5. razredu osnovne šole

Avtorji/-ice: Tanja Bogataj, Irena Demšar, Lara Kozarski, Karla Leban, dr. Marina Rugelj

EAN: 9789610147572

Interaktivna različica omogoča številne dodatne funkcionalnosti, na primer listanje po gradivu, interaktivno reševanje nalog, preverjanje rešitev, dodajanje opomb, podčrtovanje ipd. S preprostim klikom na ikono je mogoče poslušati zvočne posnetke in si ogledati dodane zanimive izobraževalne filme, ki nadgrajujejo učno gradivo.

Učno gradivo Matematika 5 odlikujejo:

• domišljen metodično-didaktični koncept, ki učenca sistematično vodi od nalog za ponavljanje do predstavitve nove snovi, utrjevanja in sklepnih matematičnih izzivov,
• dodatne naloge za reševanje v zvezek,
• izvirni rubriki Minuta za deljenje in medpredmetne navezave za širjenje obzorja,
• domiselna in duhovita likovna podoba z ilustracijami Mateja de Cecca,
• primeri iz vsakdanjega življenja,
• Interaktivne naloge na portalu www.ucimse.com in interaktivni učbeniki na www.ucimte.com.