UČIMte.com — portal za učiteljice in učitelje

i-GLASBA 9

Interaktivni samostojni delovni zvezek za glasbeno umetnost v 9. razredu osnovne šole

Avtorji/-ice: Mira Prel, Jelka Veit, mag. Ivan Vrbančič

EAN: 9789610147770

Interaktivna različica omogoča številne dodatne funkcionalnosti, na primer listanje po gradivu, interaktivno reševanje nalog, preverjanje rešitev, dodajanje opomb, podčrtovanje ipd. S preprostim klikom na ikono je mogoče poslušati zvočne posnetke in si ogledati dodane zanimive izobraževalne filme, ki nadgrajujejo učno gradivo.

Samostojni delovni zvezek za glasbo v devetem razredu je del učbeniškega kompleta, ki vsebuje snov po posodobljenem učnem načrtu za 9. razred. Učence skozi glasbene dejavnosti sistematično vodi v svet glasbenih oblik svetovne in slovenske glasbene literature.