iMATEMATIKA 6, 1. DEL

Interaktivni samostojni delovni zvezek za matematiko v 6. razredu osnovne šole

Avtorji/-ice: Mitja Vatovec, Andreja Verbinc, dr. Lucija Željko

EAN: 9789610147794

Interaktivna različica omogoča številne dodatne funkcionalnosti, na primer listanje po gradivu, interaktivno reševanje nalog, preverjanje rešitev, dodajanje opomb, podčrtovanje ipd. S preprostim klikom na ikono je mogoče poslušati zvočne posnetke in si ogledati dodane zanimive izobraževalne filme, ki nadgrajujejo učno gradivo.

Samostojni delovni zvezek Matematika 6 (v dveh delih) temelji na metodično didaktičnem konceptu, ki v učencih sistematično razvija matematično vedenje prek razumevanja, kar daje znanju pravo vrednost in v učencih vzbuja zanimanje.

Učno gradivo odlikujejo naslednje značilnosti:

  • dovolj nalog, da učenci ne potrebujejo dodatnih gradiv,
  • veliko postopno razloženih rešenih zgledov,
  • pestre naloge iz vsakdanjega življenja, ki matematiko približajo učencem,
  • težje naloge za učence, ki potrebujejo dodatne izzive,
  • zapis matematičnih definicij je sistematičen, novi pojmi so podani v šestošolcem primernem matematičnem jeziku,
  • poglavja Vaja dela mojstra, so namenjena utrjevanju znanja po zaključeni večji enoti,
  • v poglavjih Preveri svoje znanje učenci preverijo svoje poznavanje teorije in uspešnost reševanja nalog – in svoje znanje ovrednotijo.