UČIMte.com — portal za učiteljice in učitelje

FIRST EXPLORERS 2

Delovni zvezek za angleščino v 3. razredu osnovne šole

EAN: 9789610147152

Delovni zvezek First Explorers 2 (prirejena izdaja učbenika First Explorers 1) spodbuja učenje angleščine prek igre in pri tem posebno pozornost namenja raziskovanju jezika in okolja ter medpredmetnemu povezavanju. 

Delovni zvezek vsebuje:

  • 8 tematskih sklopov, vsebinsko povezanih s temami, ki ji učenci obravnavajo pri drugih predmetih;
  • bogato zvočno in slikovno gradivo, ki je izhodišče za obravnavo različnih jezikovnih in nejezikovnih vsebin;
  • nalepke;
  • zvočne posnetke na portalu za učence www.ucimse.com. 

Dodatno gradivo za učitelje:

  • zgoščenka z zvočnimi posnetki 
  • priročnik Moji prvi koraki v angleščini

Nakup delovnega zvezka First Explorers 2 na voljo le v kompletu UČIMSE 3.