BRIHTNA GLAVCA: MATEMATIKA 2

Besedilne naloge z rešitvami za 2. razred osnovne šole

Avtorja/-ici: dr. Vida Manfreda Kolar, Mateja Urbančič Jelovšek

EAN: 9789610126737

Besedilne naloge z rešitvami za 2. razred v obliki bloka Matematika so namenjene ponavljanju in utrjevanju znanja posameznih matematičnih vsebin, ki jih morajo učenci usvojiti v 2. razredu osnovne šole. Naloge so razdeljene po matematičnih sklopih, usklajenih z učnim načrtom.
Besedilne naloge za 2. razred vsebujejo:
1. raznovrstne naloge za pregledno utrjevanje znanja v 26 matematičnih sklopih:
- naravna števila,
- računanje od 20/100,
- geometrija,
- merjenje,
- obdelava podatkov,
- deli celote;
2. rešitve nalog in samopreverjanje s točkovniki.