iZGODOVINA 6

Interaktivni samostojni delovni zvezek za zgodovino v 6. razredu osnovne šole

Avtorji/-ice: Sonja Bregar Mazzini, Mirjam Oblak, Bernarda Roudi

EAN: 9789610148722

Sklep o potrditvi učbenika
613-1/2021/110

Interaktivna različica omogoča številne dodatne funkcionalnosti, na primer listanje po gradivu, interaktivno reševanje nalog, preverjanje rešitev, dodajanje opomb, podčrtovanje ipd. S preprostim klikom na ikono je mogoče poslušati zvočne posnetke in si ogledati dodane zanimive izobraževalne filme, ki nadgrajujejo učno gradivo.

2. izdaja

Samostojni delovni zvezek Zgodovina 6 na le 125 straneh omogoča:

• sodoben pouk zgodovine, pri katerem učenci aktivno sodelujejo,
• delo z bogatim naborom zgodovinskih virov, ki so osnova za pridobivanje novih znanj,
• uporabo raznovrstnih nalog za utrjevanje in preverjanje znanja ter raziskovalno delo,
• motiviranje učencev z raznovrstnim slikovnim gradivom,
• uporabo različnih bralnih učnih strategij,
• Dostop do interaktivnih nalog in izobraževalnih filmov n izobraževalnih portalih www.ucimte.com in www.ucimse.com.

Da je časovna umestitev zgodovinskega dogajanja popolnoma jasna učencem pa nazorno prikaže zgodovinski časovni trak na koncu učnega gradiva.

Učno gradivo, ki v učencih zbudi zanimanje za zgodovino in jih opremi s trajnim znanjem.