iSLOVENŠČINA 5, 2. DEL

Interaktivni samostojni delovni zvezek za slovenski jezik v 5. razredu osnovne šole

Avtorja/-ici: Sonja Osterman, Tomaž Petek

EAN: 9789610156826

Sklep o potrditvi učbenika
613-1/2022/6

Interaktivni samostojni delovni zvezek za slovenščino v dveh delih Slovenščina 5 sledi spremembam novega učnega načrta, ki je stopil v veljavo v šolskem letu 2019/20.

Interaktivna različica samostojnega delovnega zvezka omogoča številne dodatne funkcionalnosti, na primer listanje po gradivu, interaktivno reševanje nalog, preverjanje rešitev, dodajanje opomb, podčrtovanje ipd. S preprostim klikom na ikono je mogoče poslušati zvočne posnetke in si ogledati dodane zanimive izobraževalne filme, ki nadgrajujejo učno gradivo.  

Izdajo Slovenščina 5 odlikujejo:
• procesno in učnociljno načrtovanje pouka z uravnoteženim razvijanjem jezikovnega, besedilnega in pragmatičnega znanja,
• razdelka PRAVOPISNI/PRAVOREČNI OPOMNIK in JEZKOVNI KOTIČEK za sistematično usvajanje izobraževalnih ciljev,
• razdelka PREVERI SVOJE ZNANJE in ČESA SEM SE NAUČIL/-A na koncu vsakega tematskega sklopa za hitro ponovitev snovi in »samoevalvacijo« naučenega,
• številne poustvarjalne tvorbne naloge, ki učence spodbujajo k opredeljevanj do raznih problematik, ki jih odpirajo zanimiva aktualna besedila.

Vse naštete odlike samostojnega delovnega zvezka Slovenščina 5 pri učencih sistematično razvijajo funkcionalno pismenost z različnimi bralnimi strategijami, primernimi za petošolce.