UČIMte.com — portal za učiteljice in učitelje

iSLOVENŠČINA 7, 1. DEL

Interaktivni samostojni delovni zvezek za slovenski jezik v 7. razredu osnovne šole

Avtorja/-ici: Milena Čuden, Mateja Hočevar Gregorič

EAN: 9789610156857

Privlačno sodobno učno gradivo za zanimiv pouk in dolgotrajno znanje!

Prednosti samostojnega delovnega zvezka Slovenščina 7 v dveh delih:
- vsebuje domišljen izbor novih zanimivih neumetnostnih besedil in raznolikih nalog;
- sistematično uvaja bralno-učne strategije in razvija sporazumevalne zmožnosti;
- spodbuja učence h kritičnemu razmišljanju in opredeljevanju do prebranega;
- upošteva zahteve formativnega spremljanja znanja;
- sistematično ponavlja pravopisne zmožnosti;
- vsebuje preglednice s povzetki snovi, grafičnimi ponazorili ter predlogi, kako se učiti;
- celovita vsebinska podpora učitelju na www.ucimte.com.