iSLOVENŠČINA 7, 1. DEL

Interaktivni samostojni delovni zvezek za slovenski jezik v 7. razredu osnovne šole

Avtorja/-ici: Milena Čuden, Mateja Hočevar Gregorič

EAN: 9789610156857

Sklep o potrditvi učbenika
613-1/2021/124

Samostojni delovni zvezek za slovenski jezik v sedmem razredu osnovne šole v dveh delih Slovenščina 7 upošteva prenovljeni učni načrt za slovenščino, ki stopi v veljavo v šolskem letu 2019/20, in sistematično razvija vse sporazumevalne zmožnosti.

Interaktivna različica omogoča številne dodatne funkcionalnosti, na primer listanje po gradivuinteraktivno reševanje nalogpreverjanje rešitevdodajanje opombpodčrtovanje ipd. S preprostim klikom na ikono je mogoče poslušati zvočne posnetke in si ogledati dodane zanimive izobraževalne filme, ki nadgrajujejo učno gradivo.  


Samostojni delovni zvezek odlikujejo:
• premišljena in sodobna konceptualna zasnova,
• izbor zanimivih besedil, iz katerih izhaja obravnava jezikovnih ciljev,
• raznovrstne naloge različnih zahtevnostnih ravni,
• ponovitvene naloge Z vajo do znanja na koncu vsakega učnega sklopa,
• strjena sklepna ponovitev v obliki preglednic,
• duhovit strip Zaljubljen v … slovenščino, ki osmisli cilje jezikovnega pouka in jih približa izkušenjskemu svetu učencev,
• Nazorne in pronicljive ilustracije Mateja de Cecca.