UČIMte.com — portal za učiteljice in učitelje

SLOVENŠČINA 1, 2. DEL

Samostojni delovni zvezek za prvi razred osnovne šole

Avtorji/-ice: Simona Gomboc, Vanja Potočar, dr. Alenka Rot Vrhovec

EAN: 9789610155652

Samostojni delovni zvezek za slovenščino v 1. razredu osnovne šole (zvezek za opismenjevanje in delovni zvezek za jezik v enem).

Odlike učnega gradiva:
- Premišljene didaktične igre pri učencih na sproščen in igriv način razvijajo vse temeljne sporazumevalne zmožnosti.
- Hkratna obravnava velikih in malih tiskanih črk po fonografski metodi (črka – risba) omogoča večjo uporabnost gradiva za učitelja in prilagoditev učencem glede na njihovo predznanje in sposobnosti.
- Možna hkratna obravnava tiskanih črk ne posega v učni načrt, saj bo v 2. razredu sledilo konvencionalno opismenjevanje z malimi tiskanimi črkami.
- Tovrstni koncept je spodbuda za učence, ki velike tiskane črke že poznajo, saj lahko s premišljenimi diferenciranimi nalogami individualno napredujejo. Drugi učenci pa spoznavajo male tiskane črke na vidni zaznavi in se posledično tudi kasneje hitreje opismenijo.
- Učence motivirajo hudomušne ilustracije simpatičnih likov in zvezde novih izobraževalnih gradiv: papagaja Nandeta. Vse ilustracije so delo Jake Vukotiča.
- Vsebino dopolnjujejo tudi skrbno izbrane in s premislekom umeščene fotografije.

Sodobno učno gradivo, ki učitelju omogoča diferenciacijo in individualizacijo pouka. saj je primerno za učenca, ki že bere ali pozna črke kot tudi za učenca, ki se s tem šele srečuje.

Na voljo tudi v kompletu MOJ NANDE 1