UČIMte.com — portal za učiteljice in učitelje

ESEJ NA MATURI 2021

Priročnik

Avtorja/-ici: Nada Barbarič Naskov, Bernarda Lenaršič

EAN: 9789610155799

Z Esejem na maturi 2021 se boste hitreje in boljše pripravili na pisanje eseja.

Priročnik Esej na maturi vsebuje natančno in sistematično predstavitev romanov, predpisanih za maturo leta 2021 – Figa, slovenskega pisatelja Gorana Vojnovića, in Konje krast, norveškega pripovednika Per Pettersona.

• V prvem razdelku priročnika je natančna analiza Vojnovićeve Fige.
• Drugi razdelek analizira Pettersonov roman Konje krast.
• Tretji razdelek zaokrožuje s primerjalnim in analitičnim delom obeh romanov.
• Sklepni prispevek vsebuje številne predloge za pripravo in pisanje maturitetnega eseja, ki bo na maturi v šolskem letu 2020/21 raziskoval razmerja med generacijami.