UČIMte.com — portal za učiteljice in učitelje

iBIOLOGIJA 8

Interaktivni samostojni delovni zvezek za biologijo v 8. razredu osnovne šole

Avtorja/-ici: dr. Iztok Tomažič, Miloš Vittori

EAN: 9789610161547

Interaktivna različica omogoča številne dodatne funkcionalnosti, na primer listanje po gradivu, interaktivno reševanje nalog, preverjanje rešitev, dodajanje opomb, podčrtovanje ipd. S preprostim klikom na ikono je mogoče poslušati zvočne posnetke in si ogledati dodane zanimive izobraževalne filme, ki nadgrajujejo učno gradivo.  

Samostojni delovni zvezek Biologija 8:

    gradi znanje učencev z razumljivimi besedili in z bogatim slikovnim gradivom;
    ima domišljeno zasnovo, ki izhaja iz učenčevega preznanja;
    temelji na aktivnih oblikah izkustvenega učenja;
    s številnimi dejavnostmi spodbuja samostojno delo učencev;
    s pripomočki in materiali za izvedbo dejavnosti spodbuja aktivno pridobivanje znanja;
    vključuje pester nabor nalog različnih taksonomskih ravni za sprotno preverjanje znanja in za preverjanje znanja celotnih poglavij;
    je nadgrajen z digitalno različico učbenika na učimte.com in z zanimivimi interaktivnimi nalogami na učimse.com.

Sodobno učno gradivo, ki pri učencih vzbuja naravno zanimanje za biologijo in v središče postavlja raziskovalne dejavnosti.