iBIOLOGIJA 8

Interaktivni samostojni delovni zvezek za biologijo v 8. razredu osnovne šole

Avtorja/-ici: dr. Iztok Tomažič, Miloš Vittori

EAN: 9789610161547

Sklep o potrditvi učbenika
613-1/2021/116

Interaktivna različica omogoča številne dodatne funkcionalnosti, na primer listanje po gradivu, interaktivno reševanje nalog, preverjanje rešitev, dodajanje opomb, podčrtovanje ipd. S preprostim klikom na ikono je mogoče poslušati zvočne posnetke in si ogledati dodane zanimive izobraževalne filme, ki nadgrajujejo učno gradivo.  

Samostojni delovni zvezek Biologija 8:
  • gradi znanje učencev z razumljivimi besedili in z bogatim slikovnim gradivom,
  • ima domišljeno zasnovo, ki izhaja iz učenčevega predznanja,
  • temelji na aktivnih oblikah izkustvenega učenja,
  • s številnimi dejavnostmi spodbuja samostojno delo učencev,
  • s pripomočki in materiali za izvedbo dejavnosti spodbuja aktivno pridobivanje znanja,
  • vključuje pester nabor nalog različnih taksonomskih ravni za sprotno preverjanje znanja in za preverjanje znanja celotnih poglavij.
Sodobno učno gradivo, ki pri učencih vzbuja naravno zanimanje za biologijo in v središče postavlja raziskovalne dejavnosti.