dZGODOVINA 9

Digitalni učbenik za zgodovino v 9. razredu osnovne šole, https://www.iucbenikimk.si

Avtorji/-ice: Sonja Bregar Mazzini, Lorieta Pečoler, Petra Štampfl

EAN: 9789610161578

Sklep o potrditvi učbenika
613-1/2021/99

Digitalna različica omogoča številne dodatne funkcionalnosti, na primer listanje po gradivu, dodajanje opomb, podčrtovanje ipd.

Učbenik Zgodovina 9 odlikuje:

•    Sodoben pristop k pouku zgodovine, pri katerem učenci aktivno sodelujejo.
•    Delo z bogatim izborom zgodovinskih virov, ki so osnova za pridobivanje novih znanj.
•    Uporaba časovnih trakov in zemljevidov za utrjevanje časovne in prostorske predstave.
•    Reševanje raznovrstnih nalog za utrjevanje in preverjanje znanja ter za raziskovalno delo.
•    Uvajanje različnih bralnih učnih strategij.
•    Dostop do interaktivnih nalog in izobraževalnih filmov na izobraževalnih portalih www.ucimte.com in www.ucimse.com.

Učenci razvijajo različne učne strategije, bralno, digitalno in informacijsko pismenost ter zmožnost kritičnega razmišljanja.