dBERILO 2, UMETNOST BESEDE

Digitalni učbenik za pouk književnosti v 2. letniku gimnazij in štiriletnih strokovnih šol

Avtorji/-ice: dr. Marijan Dović, dr. Klemen Lah, Bernarda Lenaršič, dr. Darja Pavlič, Janja Perko

EAN: 9789610148616

Sklep o potrditvi učbenika
613-1/2021/87

Digitalna različica omogoča številne dodatne funkcionalnosti, na primer listanje po gradivu, dodajanje opomb, podčrtovanje, povečave ipd.

Berila Umetnost besede so odlično sprejeta v slovenskih srednjih šolah in nudijo zadovoljstvo ter znanje mnogim dijakom.

Berilo Umetnost besede 2:
- sledi najnovejšim didaktičnim in literarnovednim spoznanjem,
- vsebuje premišljen izbor besedil,
- nadgrajuje koncept z interaktivnim berilom na www.iucbenikimk.si,
- spodbuja medpredmetne in multimedijske povezave,
- se povezuje z učbenikom za jezik Z besedo do besede 2.

Umetnost besede je učbenik književnosti za srednjo šolo, ki kot prvo tovrstno na Slovenskem svoj koncept razširja tudi z interaktivnim učbenikom. Na področju književnosti in književne didaktike sledi najnovejšim didaktičnim in leterarnovednim spoznanjem. S premišljenim izborom besedil, zasnovo in razlago skuša odgovoriti izzivom sodobnega časa, v katerem zaradi velikega števila informacij osrednje vprašanje ni več njihova dostopnost, temveč reprezentativen izbor in obravnava.