iGEOGRAFIJA 2

Interaktivni učbenik za geografijo v 2. letniku gimnazij in srednjih tehniških in strokovnih šol

Avtorji/-ice: Martina Petek, Milivoj Stankovič, Borut Stojilković

EAN: 9789610148869

Sklep o potrditvi učbenika
613-1/2021/49

Digitalna različica omogoča številne dodatne funkcionalnosti, na primer listanje po gradivu, dodajanje opomb, podčrtovanje, povečave ipd.

Po odlično sprejetem predhodniku, učbeniku Geografija 1, je zdaj izšel še učbenik Geografija 2 za geografijo v 2. letniku gimnazij in srednjih strokovnih šol, ki sledi enakim usmeritvam:
• zanimive, slikovite, preproste, a strokovne razlage,
• izviren, celovit in sodoben koncept, ki vključuje aktivno delo dijakov,
• vključena najnovejša strokovna spoznanja in sodobni podatki.

Učbenik Geografija 2 odlikujejo:
• najnovejša strokovna spoznanja, sodobni podatki in nova dognanja raziskovalcev posameznih področij geografije;
• izvirna metodično didaktična zasnova, ki:
– upošteva zmožnosti dijakove percepcije ter dijake sistematično in po korakih vodi do trajnega znanja;
– z raznovrstnimi dejavnostmi in izzivi dijake spodbuja k aktivnemu delu in samoregulacijskemu učenju;
– posebno pozornost namenja kartografiji – dijake spodbuja k delu z zemljevidi in Atlasom sveta ter pri tem upošteva sodobne kartografske pristope;
• vrhunske fotografije in ilustracije geografskih procesov;
• celovitost: vsebuje tako elemente klasičnega učbenika kot delovnega zvezka;
• sodoben koncept, ki osmisli geografsko védenje in pismenost v sodobnem času digitalne tehnologije;
• interaktivna nadgradnja s tehnologijo v oblaku na www.iucbenikimk.si.

Učbenika Geografija 1 in Geografija 2 sta edina učbenika za ta predmet v Sloveniji, ki sta podprta z interaktivno različico dostopno na www.iucbenikimk.si.