iKEMIJA 1

Interaktivni učbenik za kemijo v 1. letniku gimnazij

Avtorja/-ici: dr. Iztok Devetak, dr. Franc Perdih

EAN: 9789610148876

Sklep o potrditvi učbenika
613-1/2021/53

Interaktivna različica omogoča številne dodatne funkcionalnosti, na primer listanje po gradivu, interaktivno reševanje nalog, preverjanje rešitev, dodajanje opomb, podčrtovanje ipd. S preprostim klikom na ikono si je mogoče ogledati posnetke eksperimentalnega dela in slikovno gradivo, ki nadgrajujejo učno gradivo.

Sodoben koncept in vsebina učbenika sta delo priznanih slovenskih strokovnjakov s področja kemije in didaktike kemije. Učbenik odlikujejo:

  • didaktični pristop, ki temelji na povezovanju kemije z vsakdanjim življenjem;
  • pregledna zasnova vsebine z ločenimi dodatnimi in posebnimi znanji;
  • bogato slikovno in ilustrativno gradivo, ki predstavlja kemijske pojme na makroskopski, submikroskopski in simbolni ravni;
  • dodani predlogi za eksperimentalno delo, naloge za ponavljanje in utrjevanje znanja ter povzetek snovi po poglavjih.