iFIZIKA 3

Interaktivni učbenik za pouk fizike v 3. letniku gimnazij in štiriletnih strokovnih šol

Avtorja/-ici: mag. Vitomir Babič, dr. Aleš Mohorič

EAN: 9789610161660

Učbenik Fizika 3 odlikuje:  
  • sodoben didaktični pristop, ki dijake spodbuja k razumevanju fizikalnih pojavov v vsakdanjem življenju; 
  • pregledna zasnova vsebine, ki je razdeljena na splošna in posebna znanja ter izbirne vsebine; 
  • možnost izvedbe aktivnega pouka: poskusi, ki spremljajo razlago, temeljijo na enotnem šolskem inventarju merilnikov za računalniško podprte meritve in jih lahko na enak način izvedete v razredu; 
  • pester nabor izbirnih vprašanj, podobnih prvi poli mature, in številne naloge za utrjevanje snovi z rešitvami; 
  • bogato in nazorno slikovno gradivo, začinjeno z duhovitimi ilustracijami.
Interaktivna različica omogoča številne dodatne funkcionalnosti, na primer listanje po gradivu, interaktivno reševanje nalog, preverjanje rešitev, dodajanje opomb, podčrtovanje ipd. S preprostim klikom na ikono je mogoče poslušati zvočne posnetke in si ogledati dodane zanimive izobraževalne filme, ki nadgrajujejo učno gradivo.