iSLOVENŠČINA 4, 2. DEL

Interaktivni samostojni delovni zvezek za slovenski jezik v 4. razredu osnovne šole

Avtorja/-ici: Sonja Osterman, dr. Nataša Potočnik

EAN: 9789610161509

Sklep o potrditvi učbenika
613-1/2022/7

Interaktivna različica omogoča številne dodatne funkcionalnosti, na primer listanje po gradivu, interaktivno reševanje nalog, preverjanje rešitev, dodajanje opomb, podčrtovanje ipd. S preprostim klikom na ikono je mogoče poslušati zvočne posnetke in si ogledati dodane zanimive izobraževalne filme, ki nadgrajujejo učno gradivo.  

Učno gradivo 4 odlikujejo:
  • procesno in učnociljno načrtovanje pouka z uravnoteženim razvijanjem jezikovnega besedilnega in pragmatičnega znanja,
  • kratki motivacijski nagovori in opredelitve učnih ciljev v posameznem tematskem poglavju,
  • razdelka PRAVOPISNI/PRAVOREČNI OPOMNIK in JEZIKOVNI KOTIČEK za sistematično usvajanje izobraževalnih ciljev,
  • razdelka PREVERI SVOJE ZNANJE in ČESA SEM SE NAUČIL/-A na koncu vsakega tematskega sklopa na hitro ponovitev snovi in »samoevalvacijo» naučenega,
  • diferencirane naloge, ki spodbujajo kritično mišljenje in opredeljevanje lastnega mnenja o prebranem besedilu,
  • številne poustvarjalne tvorbne naloge, ki učence spodbujajo k argumentiranju problematike, ki jih odpirajo zanimiva aktualna besedila.