iNARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 5

Interaktivni samostojni delovni zvezek za naravoslovje in tehniko v 5. razredu osnovne šole

Avtorji/-ice: Simona Hribar Kojc, Špela Jenko, Dominika Mesojedec, Alenka Mesojedec

EAN: 9789610147589

Interaktivna različica omogoča številne dodatne funkcionalnosti, na primer listanje po gradivu, interaktivno reševanje nalog, preverjanje rešitev, dodajanje opomb, podčrtovanje ipd. S preprostim klikom na ikono je mogoče poslušati zvočne posnetke in si ogledati dodane zanimive izobraževalne filme, ki nadgrajujejo učno gradivo.

Samostojni delovni zvezek Naravoslovje in tehnika 5 odlikujejo:

- domišljen metodično didaktični koncept, ki temelji na izkustvenem raziskovalnem pouku,
- številne dejavnosti, prek katerih učenci razumejo zahtevane fizikalne, biološke in tehnične vsebine,
- taksonomsko stopnjevalne naloge za utrjevanje, preverjanje znanja ter raziskovalno delo,
- izobraževalne filme na www.ucimte.com, 
- dostop do interaktivnih nalog na www.ucimse.com.