dMATEMATIKA 6

Digitalni učbenik za matematiko v 6. razredu osnovne šole, https://iucbenikimk.si

Avtorji/-ice: Mitja Vatovec, Andreja Verbinc, dr. Lucija Željko

EAN: 9789610148739

Sklep o potrditvi učbenika
613-1/2021/68

Digitalna različica omogoča številne dodatne funkcionalnosti, na primer listanje po gradivu, dodajanje opomb, podčrtovanje, povečave ipd.

Učbenik Matematika 6 temelji na metodično didaktičnem konceptu, ki v učencih sistematično razvija matematično vedenje prek razumevanja, šele to daje znanju pravo vrednost pravo vrednost in v učencih vzbuja zanimanje.

Digitalni učbenik Matematika 6 z aktivnim kazalom je pripravljen za uporabo v razredu. 

Učno gradivo odlikujejo naslednje značilnosti: 
• dovolj nalog, da učenci ne potrebujejo dodatnih gradiv; 
• veliko postopno razloženih rešenih zgledov; 
• pestre naloge iz vsakdanjega življenja, ki matematiko približajo učencem;
• težje naloge za učence, ki potrebujejo dodatne izzive;
• zapis matematičnih definicij je sistematičen, novi pojmi so podani v šestošolcem primernem matematičnem jeziku; 
• poglavja Vaja dela mojstra, so namenjena utrjevanju znanja po zaključeni večji enoti; 
• v poglavjih Preveri svoje znanje učenci preverijo svoje poznavanje teorije in uspešnost reševanja nalog – in svoje znanje ovrednotijo.