UČIMte.com — portal za učiteljice in učitelje

iGLASBA 8

Interaktivni samostojni delovni zvezek za glasbeno umetnost v 8. razredu osnovne šole

Avtorji/-ice: Mira Prel, Jelka Veit, mag. Ivan Vrbančič

EAN: 9789610147763

Posodobljeni samostojni delovni zvezek in učbenik z zgoščenkami za pouk glasbe v 8. razredu vzpodbuja in vodi učenca:

  • k usvajanju glasbenih oblik in drugih znanj skozi glasbeno zgodovino,
  • v reševanje raznovrstnih nalog in utrjevanje pridobljenega znanja,
  • v analitično poslušanje in vrednotenje glasbe.