UČIMte.com — portal za učiteljice in učitelje

SLOVENŠČINA NA USTNI MATURI 2022

Priročnik za pripravo na ustno maturo iz slovenščine

Avtorja/-ici: mag. Marjana Hodak, Janja Perko

EAN: 9789610159926

Odličen priročnik za boljše znanje in oceno na maturi.

Priročnik Slovenščina na ustni maturi 2022 za uspešno pripravo na ustni del mature 2022:
• vsebuje teme, razpisane za književni in jezikovni del preverjanja znanja, in upošteva vse novosti, razpisane v Katalogu Državne predmetne komisije za slovenščino na maturi 2022;
• sistematično vodi ponovitev snovi za učinkovito usvojitev znanja s premišljenim konceptom: – napoved literarnointerpretativnih prvin in oznaka posameznega književnega obdobja, – obravnava in interpretacija izbranih besedil;
• za lažje obvladovanje velike količine snovi vsebuje stvarni kazali avtorjev izbranih besedil in kazalo literarnih pojmov.