dGEOGRAFIJA 9

Digitalni učbenik za geografijo v 9. razredu osnovne šole

Avtorji/-ice: Eneja Baloh, Bojan Lenart, Milivoj Stankovič

EAN: 3831022490367

Digitalna različica omogoča številne dodatne funkcionalnosti, na primer listanje po gradivu, dodajanje opomb, podčrtovanje, povečave ipd.

Učbenik Geografija 9 odlikujejo:
• domišljen in izviren koncept po posodobljenem učnem načrtu, ki vsebuje tudi preverjanje predznanja in izzive t.j. vaje za utrjevanje znanja; 
• rubrike Drobci za radovedneSpodbudaIzvedel/-a bom/semDejavnost ter sklepna stran poglavja Utrdim, ponovim, raziščem;
• jedrnato in vsebinsko bogato besedilo, prilagojeno izkustvenemu svetu učencev;
• odlične ilustracije in fotografije;
• navezava na delo z Atlasom sveta in Atlasom Slovenije za osnovne in srednje šole;
• spremljevalno interaktivno gradivo, ki omogoča poglobljeno sodobno izobraževanje na izobraževalnem portalu www.ucimte.comwww.iucbenikimk.siwww.ucimse.com.

Iz recenzije:
»/…/ Učbenik za geografijo v devetem razredu Geografija 9 je sodobno, jedrnato, tekoče in zanimivo ter vabljivo gradivo. Temelji na aktualnem dogajanju v Sloveniji in spoznanjih stroke o geografskih pojavih in procesih v naši domovini. Vsebine so strokovne, a obenem dovolj poljudne, ustrezno didaktičnometodično obdelane in usklajene z učnim načrtom. /…/«     Franci Grlica, recenzent

Učno gradivo, z navezavami na Atlas sveta, razvija geografsko pismenost.