iGEOGRAFIJA 6, 2. izdaja

Interaktivni samostojni delovni zvezek za geografijo v šestem razredu osnovne šole

Avtorji/-ice: Eneja Baloh, Bojan Lenart, Milivoj Stankovič

EAN: 3831022490374

Interaktivna različica omogoča številne dodatne funkcionalnosti, na primer listanje po gradivu, interaktivno reševanje nalog, preverjanje rešitev, dodajanje opomb, podčrtovanje ipd. S preprostim klikom na ikono si je mogoče ogledati dodane zanimive izobraževalne filme in naloge s portala učimse, ki nadgrajujejo učno gradivo.

Učno gradivo, ki učencem pomaga s priklicem predznanja je zelo učinkovito in dobrodošlo. Za lažji prehod, tako za učenca kot tudi za učitelja, samostojni delovni zvezek Geografija 6 vsebuje bistvene geografske vsebine iz 4 in 5 razreda, ki jih učenci v 6 razredu pomembno nadgradijo.

Pred obravnavo posameznih poglavij je rubrika Moj Nahrbtnik znanja, nato sledi predstavitev novih geografskih vsebin v rubrikah Naučil/-a se bom. Ves čas pa učence spremlja tudi sprotno preverjanje znanja in razumevanja s pomočjo kriterijev uspešnosti. Na koncu vsakega poglavja učenec sam preveri svoje znanje, izdela svojo pot učenja in znanje tudi dokaže.

Učno gradivo vsebuje tudi SOS-stran, s koraki za: analizo fotografije; branje in analizo tematskega zemljevida; določanje lege celin; iskanje kraja v Atlasu sveta in branje klimograma.

Samostojni delovni zvezek Geografija 6 odlikujejo tudi:

  • navezava na delo z Atlasom sveta;
  • jedrnato in vsebinsko bogata besedila, ki so prilagojena izkustvenemu učenju;
  • rubrike Za radovedneSpodbudaDejavnost ter Izziv, ki omogočajo zanimive učne ure in trdnejše znanje pri učencih.