iTEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 6

Interaktivni samostojni delovni zvezek za tehniko in tehnologijo v šestem razredu osnovne šole

Avtorja/-ici: Ivan Dović, Matjaž Pintarič

EAN: 3831022491449

Samostojni delovni zvezek Tehnika in tehnologija 6 sledi učnemu načrtu in ponuja sodoben metodično-didaktični koncept:

  • strnjena razlaga v obliki vprašanj in odgovorov, podprta s preglednicami, raziskovalnimi
  • izzivi in zanimivostmi iz sveta tehnike,
  • pester nabor nalog Vaja dela mojstra za uporabo in utrjevanje pridobljenega znanja,
  • nazorno, sodobno in bogato slikovno gradivo,
  • obrazci za tehnično in tehnološko dokumentacijo.
Interaktivna različica omogoča številne dodatne funkcionalnosti, na primer listanje po gradivu, interaktivno reševanje nalog, preverjanje rešitev, dodajanje opomb, podčrtovanje ipd. S preprostim klikom na ikono je mogoče poslušati zvočne posnetke in si ogledati dodane zanimive izobraževalne filme, ki nadgrajujejo učno gradivo.