GEOGRAFIJA 8 - 2. izdaja

Samostojni delovni zvezek za geografijo v osmem razredu osnovne šole

Avtorji/-ice: Eneja Baloh, Bojan Lenart, Milivoj Stankovič

EAN: 9789610174134

Učno gradivo Geografija 8 odlikujejo:

  • domišljen in izviren koncept po posodobljenem učnem načrtu;
  • preplet snovi in nalog - učbenik in delovni zvezek kot celovito učno gradivo;
  • rubrike Drobci za radovedne, Spodbuda, Izvedel/-a bom/sem, Dejavnost ter Izbrana tema in sklepna stran poglavja Utrdim, ponovim, raziščem;
  • jedrnato in vsebinsko bogato besedilo, prilagojeno izkustvenemu svetu učencev;
  • odlične ilustracije in fotografije;
  • navezava na delo z Atlasom sveta za osnovne in srednje šole;
  • spremljevalno interaktivno gradivo, ki omogoča poglobljeno sodobno izobraževanje na izobraževalnem portalu eŠolaMK.
Priložena je aktivacijska koda, ki omogoča dostop do interaktivnega delovnega zvezka in interaktivnih nalog na portalu eŠolaMK.