TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 7

Samostojni delovni zvezek s kodo za dostop do igradiv na portalu eŠolaMK

Avtorja/-ici: Ivan Dović, Matjaž Pintarič

EAN: 9789610168072

Samostojni delovni zvezek Tehnika in tehnologija 7 sledi učnemu načrtu in ponuja sodoben metodično-didaktični koncept:

  • strnjena razlaga v obliki vprašanj in odgovorov, podprta s preglednicami, raziskovalnimi
  • izzivi in zanimivostmi iz sveta tehnike,
  • pester nabor nalog Vaja dela mojstra za uporabo in utrjevanje pridobljenega znanja,
  • nazorno, sodobno in bogato slikovno gradivo,
  • obrazci za tehnično in tehnološko dokumentacijo.

Cena samostojnega delovnega zvezka je samo 14,90 EUR. Gradivu je priložena tudi koda za dostop do igradiv na portalu eŠolaMK.

Izdelava izdelkov je podprta s filmčki, načrti, časovnim odmerkom in materiali, kar vse najdete na spletni strani Tehnika je zakon. Poglejte si nabor izdelkov: https://tehnikajezakon.si/izdelki-za-sdz-mladinska-knjiga-7/

Materiale si lahko:
  • priskrbite sami
  • kupite po utečeni poti
  • naročite prek spletne strani Tehnika je zakon po enotni ceni 8,00 EUR/učenca (z vključeno poštnino in izvodom za učitelja)
Letna učna priprava: do 26. junija 2024
Urne učne priprave: do 23. avgusta 2024
Interaktivna različica samostojnega delovnega zvezka in interaktivne naloge: do 30. avgusta 2024

Za več informacij pišite: ucbeniki@mladinska-knjiga.si ali pokličite na 051 361 215 (Marija Lampret).