UČIMte.com — portal za učiteljice in učitelje

LIKOVNA VZGOJA 7

Učbenik za likovno vzgojo v 7. razredu osnovne šole

Avtor/-ica: mag. Peter Ciuha

EAN: 9788611177526

Sklep o potrditvi učbenika
6130-1/2009/12

Razumljivo, prikupno in sodobno narav­nano didaktično gradivo v učbenikih od 7. do 9. razreda ponuja:

• razlago likovnih pojmov prek umetni­ških stvaritev, ki spodbujajo in vodijo učenca v kreativno delo,

• vzpodbujanje ustvarjalnosti vsakega posameznika v risanju, slikanju, pro­storskem dojemanju in kiparjenju,

• smiselna in nazorna likovno-teoretska znanja.