ATLAS SLOVENIJE ZA OSNOVNE IN SREDNJE ŠOLE

EAN: 9789610117117

Atlas Slovenije za osnovne in srednje šole prikazuje temeljne značilnosti in posebnosti Slovenije z novimi, večinoma še neobjavljenimi kartografskimi prikazi, shematskimi skicami ter statističnimi podatki.

Atlas Slovenije za osnovne in srednje šole:

  • je usklajen z učnimi načrti za osnovni in srednjo šolo ter maturitetnim izpitnim katalogom.
  • je nastal v sodelovanju z Oddelkom za geografijo Filozofske fakutlete v Ljubljani, Geodetskim inštitudim RS ter številnimi strokovnjaki in ustanovami.
  • Slovenijo predstavlja na podlagi skupnih geografskih značilnosti in po posameznih pokrajinah.
  • vsebuje bogate in izvirne kartografske prikaze, vrhunske shematske ilustracije, izbrane fotografije in najnovejše statistične podatke.
  • prikazuje najnovejša dognanja geografske vede in drugih sorodnih ved.