UČIMte.com — portal za učiteljice in učitelje

SLOVENŠČINA NA USTNI MATURI 2015

Priročnik

Avtorja/-ici: mag. Marjana Hodak, Janja Perko

EAN: 9789610126522

Priročnik za uspešno pripravo na ustni del mature 2015:
  • vsebuje teme, razpisane za književni in jezikovni del preverjanja znanja; 
  • upošteva vse novosti, razpisane v Katalogu Državne predmetne komisije za slovenščino na maturi 2015; 
  • za lažje obvladovanje velike količine snovi vsebuje stvarni kazali avtorjev izbranih besedil in kazalo literarnih pojmov; 
  • sistematično vodi ponovitev snovi za učinkovito usvojitev znanja s premišljenim konceptom
    -          napoved literarnointerpretativnih prvin in oznaka posameznega književnega obdobja, 
    -          obravnava in interpretacija izbranih besedil.

OGLEJ SI TUDI