UČIMte.com — portal za učiteljice in učitelje

SLOVENŠČINA 1 - Z BESEDO DO BESEDE

Zbirka nalog za slovenščino - jezik v 1. l. gimnazij in sred. strok. šol

Avtorji/-ice: mag. Marjana Hodak, mag. Silva Kastelic, dr. Jerca Vogel

EAN: 9789610136347

V letu 2015 smo prenovili učbenik in zbirko nalog Slovenščina 1, Z besedo do besede.  

Zasnova prenovljene zbirke nalog Slovenščina 1, Z besedo do besede upošteva realno izvedbo pouka v razredu in sistematično pripravo na maturo. Je nadgradnja istoimenskega učbenika in omogoča utrditev ter ponovitev z njim pridobljenega znanja. Naloge so zasnovane tako, da izhajajo iz aktualnih besedil, ki so blizu mladostnikom.

Na spletni strani http://www.mladinska.com/sola/ucbeniki_mkz/gimnazija so dodatna gradiva, ki jih boste potrebovali pri reševanju nalog:
- zvočni posnetki,
- video posnetki,
- rešitve nalog,
- razčlembe neumetnostnih besedi za dodatno utrjevanje znanja.